Jobs

Content Reviewer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • ต้องมีใจรักในสื่อและเป็นคนที่มีความระเอียดรอบคอบ ชอบตรวจทาน และเป็นคนที่มีใจรักในการออกแบบ

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ประสบการณ์การพัฒนา
 • ทุกคนต้องการชั้นของอะไร
 • มีทักษะการนำเสนอและการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม
 • ทักษะการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่ง
 • ทักษะการจัดการเวลาที่แข็งแกร่ง
 • เชิงรุก กระตือรือร้น และเป็นอิสระ
 • สามารถเป็นตัวแทนของบริษัทด้วยความเป็นมืออาชีพและสุภาพ
 • ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น สามารถทำงานเร่งรีบหรือทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้ (บางครั้ง)

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • สร้าง/อัปเดตไฟล์แบบกำหนดเองที่มีดัชนี

   

 • ทำเช่นนี้ก่อนที่ระบบการจัดส่งจะเสร็จสมบูรณ์สำหรับลูกค้าการสนับสนุนทางเทคนิคครั้งแรกของผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับลูกค้า

   

 • ผลิตเนื้อหาสำหรับลูกค้าออนไลน์/ออฟไลน์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงประโยชน์และความสะดวกสบายของบริการ

   

 • ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญภายในเพื่อสร้างเวิร์กชอปแบบกำหนดเอง มีการเผยแพร่คุณสมบัติและเนื้อหาให้กับลูกค้า

   

 • บรรลุมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศโดยเหนือกว่าเพื่อมอบคุณค่าและความน่าเชื่อถือ

Web Developer ( 1 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • เป็นคนที่รักในการเขียนโปรแกรม รู้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ และถนัดในด้านของตรรกการคิดทางคอมพิวเตอร์

_______________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์เทียบเท่า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการออกแบบและพัฒนาระบบ
 • ความรู้และทักษะในการตรวจสอบข้อกำหนดของระบบและข้อกำหนดที่กำหนดเอง
 • สามารถออกแบบซอฟต์แวร์ (program design) และกำหนดคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ได้
 • ระบบเรียงความผู้เชี่ยวชาญ (เรียงความหน่วย)
 • สามารถวิเคราะห์การออกแบบระบบ (การออกแบบซอฟต์แวร์, ซอฟต์แวร์แบบกำหนดเอง, GUI เต็มรูปแบบ
 • เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และใช้กระบวนการทางธุรกิจในการออกแบบระบบปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ

_______________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • ข้อมูลจำเพาะของซอฟต์แวร์การออกแบบและการใช้งาน ข้อมูลจำเพาะของซอฟต์แวร์โปรแกรม
 • โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบและการวางแผน
 • การทดสอบระบบ (Unit Testing)
 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงาน (การออกแบบซอฟต์แวร์ ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก)
 • ออกแบบและจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างง่ายดายเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ออกแบบและประเมินฐานข้อมูลมาตรฐาน
 • ทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์และผู้จัดการธุรกิจ

Digital Marketer ( 2 ตำแหน่ง )

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้

 • คุณจะมีเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม ทำตามคีย์ ถ้าคุณไม่ทำยอดขาย ธุรกิจของคุณก็ไปต่อไม่ได้ในอนาคต ดังนั้นงานขายและงานบริการลูกค้าจึงเป็นอีกส่วนที่สำคัญงานขายหรืองานขายเป็นตำแหน่งถาวร โดยเฉพาะธุรกิจที่ปิดการขายออนไลน์ไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วนักขายอายุน้อยต้องสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้น โดยเฉพาะด้านการบริหารความสัมพันธ์

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 เราต้องการอะไรจากคุณ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-37 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science, Computer Science, Marketing หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในสาขานี้
 • มีความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์, UX/UI, สื่อแบบชำระเงิน, PPC, CPA
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแก้ปัญหาได้
 • สามารถร่วมมือกับผู้อื่นในมนุษยสัมพันธ์
 • งานที่รับผิดชอบ
 • เขาเกิด
 • ระบบความคิด
 • ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กรที่ดีเยี่ยม

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 หน้าที่คววามรับผิดชอบ

 • การแก้ไขปัญหา / โฆษณา Google ที่แนะนำ / โฆษณา Facebook / โฆษณาช้อปปิ้งออนไลน์
 • การแก้ไขปัญหา / การพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ (Magento)
 • ค้นหาแนวทางแก้ไข/พัฒนา Digital Platform สำหรับใช้ในองค์กรและสนับสนุนธุรกิจ E-Commerce