ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

สูบเป็นบริษัทที่ขายบหรี่ไฟฟ้า ครบวงจร ต้ังปต่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ เราเป็นร้านค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีช่องทางการติดต่อมากมายอาทิเช่น Lazada เว็บไซต์ หรือท่านพบปัญหาสามารถติดต่อสอบทางทางไลน์หรือทางเว็บโดยตรง ทางเรารับประกันสินค้าทุกชนิดจากร้านว่าเป็นของแท้แน่นอน 100% หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลย

Our Founder Team

พชระ เลิศวิทยา

พชระ เลิศวิทยา

ประธานผู้ก่อตั้ง

Our Accountant Team

Our Administrator Team

วรรณภา ศิริรักษ์โกศล

วรรณภา ศิริรักษ์โกศล

หัวหน้าทีม Accountant

โสรยา หงษ์ทอง

โสรยา หงษ์ทอง

สมาชิกในทีม Accountant

ขวัญรัตน์ สุรศักดิ์อุดม

ขวัญรัตน์ สุรศักดิ์อุดม

สมาชิกในทีม Accountant

ขวัญชนก สุวรรณปิติ

ขวัญชนก สุวรรณปิติ

สมาชิกในทีม Accountant

จักรภพ โอภาสพัฒน์

จักรภพ โอภาสพัฒน์

หัวหน้าทีม Administrator

ชลาธิป ป้องภัย

ชลาธิป ป้องภัย

ผู้ร่วมทีม Administrator

พิมพ์ทอง วัชรโสภณ

พิมพ์ทอง วัชรโสภณ

ผู้ร่วมทีม Administrator

ปฤษณา รัศมีโชติ

ปฤษณา รัศมีโชติ

ผู้ร่วมทีม Administrator

Our Web Developer Team

Our Content Reviewer Team

พงศภัค ปรีชาวงศ์

พงศภัค ปรีชาวงศ์

หัวหน้าทีม Web Developing

วิชญาพร จันวราสกุล

วิชญาพร จันวราสกุล

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

Our Digital Marketer Team

บวรรัช ขจรศักดิ์โกศล

บวรรัช ขจรศักดิ์โกศล

หัวหน้าทีม Content Creating

อัมพร รัตนกิจสกุล

อัมพร รัตนกิจสกุล

ผู้ร่วมทีม Content Creating

นัทนิธิ เสนาวงศ์

นัทนิธิ เสนาวงศ์

หัวหน้าทีม Digital Marketing

วีรชัย ศิริรักษ์โกศล

วีรชัย ศิริรักษ์โกศล

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing